top of page

מקור בעיית ריח לא נעים בחדר מקלחת

צינורות ופתחי הניקוז במקלחת יכולים להוות גורם מרכזי להצטברות ריחות לא נעימים בחדר האמבטיה. בזמן שאנשים מתקלחים, שיערות, שאריות סבון, חומרי סיכה או השומנים היורדים מעורם יכולים לעתים להיצמד, להדבק על דפנות  צינור הניקוז.

אינסטלטור יכול לנקות הצטברות זו, אולם זו בעיה שבדרך כלל תחזור על עצמה ותצריך פעולות תחזוקה מתמשכת. ברוב המקרים ההמלצה היא לבעל/ת הבית לשפוך לשם אקונומיקה על בסיס קבוע, אחרת הריח הלא נעים ימשיך להיווצר.

 

לפתרון סופי ומקצועי נדרשת בדיקה מקיפה ומקצועית של אינסטלטור לאיתור מקור הריח, וכמובן תיקון ופתרון הבעייה. 

bottom of page