top of page

איך דוד שמש עובד?

דודי שמש ודודי חשמל הם חלק ממערכת האינסטלציה בבית שלך שהרי מדובר בהספקת מים חמים.

המים קרים באופן טבעי, ועוד יותר קרים בחורף, כך שאתה בהחלט צריך דוד שמש לאספקה ​​רציפה של מים חמים גם בחורף.

 

דוד השמש הוא המצאה גאונית, הוא פיתוח ישראלי של ד"ר צבי תבור. דוד שמש קולט את קרני השמש בקולטים, קרני השמש מחממים את המים שהנמצאים בצינורות בתוך הקולטים. כידוע, מים חמים מחפשים דרך לעלות למעלה, כך שהם עולים לדוד שניצב ומורכב צמוד מעליהם, גם שם בתוך הדוד, הם "ירצו לעלות" מה שגורם לפתח צינור המים החמים להיות ממוקם ומורכב בחלקו העליון של הדוד שמש, ומשם להתחבר לצינור מים החמים במקלחת שלך ולכל מערכת האינסטלציה בבית.

 

הדוד ביחד עם הקולטים נקראים "מערכת סולרית", אפשר לרכוש כל חלק לחוד, כלומר את הדוד לבד ואת הקולטים בנפרד, כשצריך לתקן או מטעמי חיסכון כספי. במקרה שצריך להתקין דוד חדש ביחד עם קולטים עדיף להזמין את שניהם מאותה החברה כך שתהיה מכוסה מבחינת האחריות, חשוב על כך, כשתהיה תקלה בדוד למי תפנה? לחברה שממנה רכשת את הקולטים? או לחברה שממנה רכשת את הדוד?  

bottom of page