top of page

סיבות לדליפת מים בדוד

  1. דוד ישן – גיל הדוד ותדירות השימוש.

  2. חלקים מסוימים יכולים להיות פגומים וחלודים הגורמים לדליפה, לנזילת מים וגם לפיצוץ פתאומי.

  3. התקנה לא מקצועית – התקנת הדוד לחימום מים צריכה להיות בצורה נכונה, אם אתה לא יודע איך להתקין אותו, תבקש עזרה או שכור שרות אינסטלטור מקצועי. עדיף להיות בטוח מאשר לגרום נזק לגג, לדוד ולקולטים ובכך לגרום נזילות מים מיותרות.

  4. חורים וסדקים בדוד ובצנרת- יכולים להיות חורים או סדקים בדוד או בצינורות שגורמים דליפות. זה לא מזיק לבדוק הכל לפני ואחרי ההתקנה - נכון?

  5. לא מתוחזקים היטב – דודי שמש יש לבדוק פעם בכמה זמן תלוי בגיל הדוד ובתדירות השימוש, זה יבטיח את יעילותה של המערכת, יחסוך כסף וימנע גם תאונות.

 

אלה הסיבות לדליפות מים מגוף הדוד ומצנרת דוד שמש ודוד חשמל.

bottom of page