top of page

הלם מים בצנרת מים

הלם מים הינו מצב המתרחש בצנרת אספקת המים למתקנים או למכשירים הנמצאים תחת בקרת שסתומים.

שסתום לסגירה מהירה הנסגר באופן פתאומי ייצור מצב של הלם, אשר יגרום לצליל הנקרא בשם הלם מים.

על מנת לסייע לשלוט במצב זה ניתן לעשות מספר דברים. דרך יעילה היא להתקין צנרת גדולה יותר מצנרת אספקת המים בנקודה הנקבעת מראש, כאשר ההתקנה מתבצעת במצב מאונך וכמה שיותר גבוה מעל שסתומי האספקה, ככל שהתנאים מאפשרים זאת.

צינור זה נקרא בשם תא אוויר והינו בדרך כלל באורך של 24 אינצ'ים כאשר הקצה שלו מכוסה.

הצינור המתמלא במים דוחס את האוויר, ועקב כך מביא לידי מה שנקרא בשם כרית אוויר. התקנה זו עונה על הדרישות רק כל עוד האוויר נשמר בתוך התא.

שימוש חוזר גורם בהדרגה להוצאת כל האוויר בכוח החוצה והחלפתו במים.

יש לדאוג לתנאים מקדימים להחלפת האוויר.

אינסטלטור ברחובות לפתרון בעיות הלם מים ורעש בצנרת

התקנת כל תאי האוויר בדרך כזו שתאפשר להם להתנקז באינטרוולים של זמן. קיימים בשוק מספר סוגים של בלמי זעזועים שנועדו לבלום ולספוג את ההלם. מתקנים אלו מותקנים כחלק ממערכת המים ונמצאים באחריות היצרן. עיינו במפרטים הטכניים של היצרן לגבי גודל ואורך התקנת הצנרת.

 

bottom of page