top of page

ההיבטים הבריאותיים של מערכות האינסטלציה בראשון לציון

המטרה של מערך מי שתייה הציבורית היא לספק לכל הצרכנים אספקה רציפה של מי שתייה באיכות טובה במחיר סביר על מנת להבטיח את בריאותם ורווחתם של האזרחים בראשון לציון.

 

באופן כללי המטרה המסורתית היא לפתח, כאשר הדבר אפשרי, מערכת המערבת שאיבת מים, טיפול במים, אחסון והפצה של מים מטופלים באמצעות רשת של צינורות מים. הקו הראשי צריך לעבור במרחק סביר מבתים פרטיים או מבני ציבור הזקוקים למי שתיה.

שמירה על איכות המים במערכת צינורות המים ואספקת כמות המים הדרושה מצריכה פיקוח רציף על ידי צוות מיומן. הקמה ותחזוקת מערכת צינורות מים אמינה כרוכה בהוצאות קבועות. במערכות המנוהלות היטב, הצרכנים נושאים בעלויות אלה בהתאמה לכמות המים המסופקת להם.

 

דליפה ובזבוז מים חייבות להיות ממוזערות ומנוטרות מסיבות של בטיחות וכן בשל סיבות כלכליות וסביבתיות. איסוף, הובלה, טיפול וסילוק מאובטח של מי שפכים הוא גורם חיוני בהגנה על בריאות הציבור בראשל"צ.

מערכות ניהול משק המים ומערכת ביוב משתנות ממקום למקום ברחבי העולם. הגופים האחראים על הפעלת מערכות המים והביוב עשויות להיות גוף מקומי, חברה ממשלתית או חברה פרטית.

ברובם המכריע של המקרים, גופים אלו נושאים באחריות ישירה למים המסופקים עד ביתו של כל משתמש פרטי. כל בעל נכס פרטי אחראי בעזרתו של שרברב מוסמך להעביר את המים ממערכת האספקה הציבורית אל המערכת של הבנין ומשום להעביר אל ביתו שלו ולהעביר את הפסולת הנוזלית אל מערכת הביוב.

שלושת התפקידים שכל שרברב מוסמך חייב לבצע הם:

• לתכנן, להתקין ולתחזק מערכות אספקת מי שתייה ומערכות סילוק פסולת;

• לטפל בסיכונים הבריאותיים והפיננסים הקשורים למערכת האינסטלציה;

• לסייע בשימור האספקה המוגבלת של מי שתייה ראויים.

עיצוב טוב של מערכות אינסטלציה הכרחי בכדי להבטיח שהתקנתן תהיה יעילה ובטוחה. עיצוב טוב גם יבטיח כי המתקנים מתאימים למקומות השונים אותן הם משרתים.

עיצוב טוב של מערכות שירותי אינסטלציה חייב להתבסס על הבנת הדרישות הטכניות והמגבלות הרגולטוריות הרלוונטיות.

אנחנו בקרני השחר אינסטלציה ומערכות סולריות בע"מ מתעדכנים תדיר בפרסומים למנהלים, למחוקקים, ושרברבים העובדים באזורים בהם קיימת מערכת אספת מי שתיה או מערכת ביוב או העומדים להתקין מערכות ביוב ומי שתיה. פרסומים אלה בעלי ערך רב עבורנו במיוחד בשלבים המוקדמים של הקמה והתקנת מערכות אינסטלציה, יעילות והתחדשות בתחום, בעיות הכרוכות באספקת מי שתייה ופינוי פסולת בערים מתפתחות כמו ראשון לציון.

bottom of page