top of page

הסקת מים דברים שכל אחד צריך לדעת

בדוד שמש ודוד חשמל האם ידוע לך שלכל דוד שמש יש ברז מים? האם אתה יודע איפה הברז של הדוד?

חלק ניכר מבעיות ההסקה אינן רציניות וניתן לפתור אותן ע"י פעולות פשוטות, שאתה יכול לבצע בעצמך.

מערכות מים חמים

ידוע לכל, שמערכת הסקה מופעלת בזמן החורף ומופסקת בתקופת הקיץ.

אבל עדיין זה לא כל הדרוש לך לדעת בנושא זה.

למשל: האם ידוע לך כיצד לנתק את אספקת החשמל למערכת ההסקה?

האם ידוע לך כיצד פועלת מערכת ההסקה?

מה ניתן לעשות כאשר ההסקה אינה מחממת די הצורך?

האם אתה יודע איפה הברז של הדוד?

 

חלק ניכר מבעיות ההסקה אינן רציניות וניתן לפתור אותן ע"י פעולות פשוטות, שאתה יכול לבצע בעצמך.

 

 

תרמוסטטים

תרמוסטאט הוא מפסק רגיש לחום.

יש לסובב אותו כלפי מעלה (או בכיוון החץ), כאשר נדרש יותר חום וכלפי מטה - כאשר המים חמים מדי.

רצוי שאינסטלטור או טכנאי שירות יעשה זאת.

מערכת הסקת מים, פועלת ע"י חימום מים בדוד והזרמתם במערכת צינורות ורדיאטורים, הפולטים את החום לאוויר הסובב אותם. כאשר מצטבר אוויר בתוך רדיאטור (אוויר שאין לו מוצא) לא יוכלו מים חמים להיכנס והרדיאטור יישאר קר. מסיבה זו מותקן בכל רדיאטור שסתום אוויר, המאפשר לאוויר לצאת, אך מונע יציאת מים חמים. יש שסתום מסוג שסתום בורג, הפועל באופן אוטומאטי. במערכות הסקה ישנות ישנם שסתומים, שצריך לפתוח אותם כל שנה בעת שמפעילים מחדש את ההסקה. פעולה זו י נעשית ע"י פתיחת השסתום בעזרת מפתח מיוחד (או מברג), בכדי לאפשר לאוויר שהצטבר בפנים לצאת. לאחר מכן יש לסגור אותם שוב. חשוב לשים קערה מתחת לשסתום, אליה יטפטפו המים מתוך הרדיאטור. אפשר להחליף את השסתומים המיושנים בשסתומים אוטומטיים, לאחר התקנת השסתום במקום, אין יותר צורך בטיפול כלשהו.

 

החלפה של שסתום מים חמים - עשה זאת בעצמך 

יש להצטייד במפתח שוודי, בצמר פשתן, או סרט טפלון להברגות ובשסתום אוטומטי למים חמים.

סדר הפעולות:

  • לסגור את ברז הרדיאטור, הוא נמצא על הצינור הנכנס לרדיאטור. יש לחכות עד שהרדיאטור יתקרר לפני שמתחילים בעבודה. יש להשתמש במפתח שוודי לפתיחת השסתום. חייבים לעבוד במהירות, ולהחזיק את השסתום החדש מוכן להברגה, כי מים עלולים לפרוץ דרך הפתח. רצוי לפרוש כמה מגבות ישנות על הרצפה על כל צרה.

  • יש להבריג את השסתום החדש למקום. לסובב אותו פעם או פעמיים, לאחר מכן לעטוף אותו בסרט טפלון להברגות במספר סיבובים או בצמר פשתן.

  •  סגור את השסתום עד כמה שאפשר ביד ועוד סיבוב נוסף במפתח השוודי.

  • פתח את הברז המחדיר מים לרדיאטור.

 

מספר נקודות לבדיקה כאשר ההסקה אינה פועלת בסדר:

בתא החשמל של הבית ישנו מפסק בעל כפתור אדום להפעלת מערכת ההסקה. אם חלה הפסקה פתאומית בפעולת ההסקה, יש לבדוק ראשית כל את המפסק. אחר־כך יש לבדוק את התרמוסטט, ייתכן שהוא מכוון על טמפרטורה נמוכה מדי.

הנקודה הבאה לבדיקה היא מיכל הדלק. ייתכן שאזל הדלק.

אם יש ברשותך מחמם מים הפועל על גז, אל תטפל בו בעצמך, אלא הזמן את טכנאי השירות.

bottom of page